Pályázatok

 

2021. évi pályázatok

NKUL-KP-1-201-1-001930

Támogatási összeg: 200 000 Ft

Könyvtári állomány gyarapítása

 

A pályázat célja a Magyarországi Szlovákok Könyvtárának anyanyelvi művekkel való gyarapítása volt. Ennek érdekében a tervezett beszerzés előtt ellenőriztük a tervezett címek beszerzési lehetőségeit, 2021. október végén megrendeltük a beszerezni kívánt műveket. A megrendelt tételek2021. november 22.-én történt átvétele után megtörtént azok formai és tartalmi feltárása, állományba vétele. A megvalósítás során 35 dokumentum beszerzése történt meg. Ezeket a feldolgozás után olvasóink rendelkezésére bocsátottuk.

 

 

 

 

 

 

 

NEMZ-KUL-EPER-18-1662 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

Nemzetiségi

Könyvtárak Magyarországon konferencia

Támogatási összeg: 248000 Ft

A magyarországi országos kisebbségi önkormányzatok többsége 2003-ban, vagy az azt követő években alapították meg könyvtári szolgáltatást nyújtó intézményeiket. Az elmúlt másfél évtizedben nagyon kevés olyan szakmai fórum állt rendelkezésükre ami teret biztosított volna a szakmai problémák, tapasztalatok megvitatására. Ezért a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja együttműködve az Országos Idegennyelvű Könyvtárral, kapcsolódva annak szakmai programjaihoz, előzetes egyeztetés alapján konferenciát szervezett a Magyarországon működő országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott könyvtárak, vagy könyvtári ellátást végző intézményeik ill. a nemzetiségek könyvtári ellátását végző megyei könyvtárak részvételével. 

A konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a nemzetiségi könyvtáraknak az egymás közötti, valamint a könyvtári hálózat közötti szakmai kommunikációnak, tapasztalatcserének sikeresen megvalósult. 

A résztvevők a hazai 13 nemzetiség szakmai képviselői, a nemzetiségi ellátást végző megyei könyvtárak szakemberei, szakmai szervezetek, országos szakmai szervek képviselői voltak.

A konferencia előadói között szerepelt Dr Fürjes Zoltán helyettes államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről  Sörény Edina főosztályvezető,  Országos Idegennyelvű Könyvtár szakmai képviselője, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok intézményeinek részéről hét szakmai előadó.

 

 

NEMZ-KUL-EPER-18-1703 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

Könyvtári állomány gyarapítása

Támogatási összeg: 269000 Ft

 

 

A pályázat célja, hogy a költségvetésünkben rendelkezésünkre álló könyvbeszerzési–keretet kiegészítsük egyéb forrásokkal is, és így szakszerű gyarapítási politikával, a könyvtári állományt bővítsük olyan szlovák nyelvű dokumentumokkal, melyek használóink művelődési, kutatási, tanulási, önképzési és nem utolsó sorban szórakozási igényeinek kielégítését szolgálják, megvalósult. A beszerzendő dokumentumok körét már a pályázat előkészítése során meghatároztuk,melyeket sikerült is beszereznünk. A pályázaton elnyert összegből negyvenhét darab dokumentumot vásároltunk. A formai és tartalmi feltárás után a dokumentumok nyilvántartásba kerültek, és a használók rendelkezésére állnak. A dokumentumokat kötetenként 1-10 példányban vásároltuk meg, a használói igényeknek megfelelően. A dokumentumok a 2236-2282-ig terjedő nyilvántartási számokon lettek állományba véve. Gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelően megvásárlásra kerültek olyan dokumentumok, melyek a felsőoktatási intézmények hallgatóinak és oktatóinak igényeit szolgálják, valamint olyan nyelvkönyvek, amelyek iránt nőtt a kereslet. Sikerült gyarapítani az ifjúsági irodalom kategóriába tartozó dokumentumaink körét is, elősegítve a különböző szintű oktatási intézmények nyelvoktató tevékenységét. A pályázat segítségével így sikeresen bővítettük állományunkat, szolgálva ezzel az intézmény szakmai céljait.

 

NEMZ-KUL-EPER-17-1421 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

Könyvtári állomány gyarapítása

Támogatási összeg: 200000 Ft

 

A pályázat célja, hogy a költségvetésünkben rendelkezésünkre álló könyvbeszerzési–keretet kiegészítsük egyéb forrásokkal is, és így szakszerű gyarapítási politikával, a könyvtári állományt bővítsük olyan szlovák nyelvű dokumentumokkal, melyek használóink művelődési, kutatási, tanulási, önképzési és nem utolsó sorban szórakozási igényeinek kielégítését szolgálják, megvalósult.

A beszerzendő dokumentumok körét már a pályázat előkészítése során meghatároztuk, de sajnos nem minden dokumentumot sikerült beszereznünk, ezért a lebonyolítás során módosítási kérelmet nyújtottunk be.  A pályázaton elnyert összegből 57 db dokumentumot vásároltunk. A formai és tartalmi feltárás után a dokumentumok nyilvántartásba kerültek, és a használók rendelkezésére állnak. A dokumentumokat kötetenként 1-3 példányban vásároltuk meg, a használói igényeknek megfelelően. A dokumentumok a 2068-2124-ig terjedő nyilvántartási számokon lettek állományba véve.

Gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelően megvásárlásra kerültek olyan dokumentumok, melyek a felsőoktatási intézmények hallgatóinak és oktatóinak igényeit szolgálják, mai szlovák irodalom kategóriába sorolható szépirodalmi művek, valamint a klasszikus szlovák szépirodalom azon kötetei, amelyekkel még nem rendelkezünk. Sikerült gyarapítani az ifjúsági irodalom kategóriába tartozó dokumentumaink körét is, elősegítve a különböző szintű oktatási intézmények nyelvoktató tevékenységét.

 

A pályázat segítségével így sikeresen bővítettük állományunkat, szolgálva ezzel az intézmény szakmai céljait.

 

 

 

Pályázatok 2018

 

NEMZ-KUL-EPER-18-1703 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

Könyvtári állomány gyarapítása

Támogatási összeg: 269000 Ft

 

A pályázat célja, hogy a költségvetésünkben rendelkezésünkre álló könyvbeszerzési–keretet kiegészítsük egyéb forrásokkal is, és így szakszerű gyarapítási politikával, a könyvtári állományt bővítsük olyan szlovák nyelvű dokumentumokkal, melyek használóink művelődési, kutatási, tanulási, önképzési és nem utolsó sorban szórakozási igényeinek kielégítését szolgálják, megvalósult. A beszerzendő dokumentumok körét már a pályázat előkészítése során meghatároztuk,melyeket sikerült is beszereznünk. A pályázaton elnyert összegből negyvenhét darab dokumentumot vásároltunk. A formai és tartalmi feltárás után a dokumentumok nyilvántartásba kerültek, és a használók rendelkezésére állnak. A dokumentumokat kötetenként 1-10 példányban vásároltuk meg, a használói igényeknek megfelelően. A dokumentumok a 2236-2282-ig terjedő nyilvántartási számokon lettek állományba véve. Gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelően megvásárlásra kerültek olyan dokumentumok, melyek a felsőoktatási intézmények hallgatóinak és oktatóinak igényeit szolgálják, valamint olyan nyelvkönyvek, amelyek iránt nőtt a kereslet. Sikerült gyarapítani az ifjúsági irodalom kategóriába tartozó dokumentumaink körét is, elősegítve a különböző szintű oktatási intézmények nyelvoktató tevékenységét. A pályázat segítségével így sikeresen bővítettük állományunkat, szolgálva ezzel az intézmény szakmai céljait.

 

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku bola založená Valným zhromaždením Celoštátnej  slovenskej samosprávy v roku 2003 s tým cieľom, aby ako jej inštitúcia odborne zbierala, spracovala a poskytovala dokumenty duševnej kultúry Slovákov v Maďarsku, resp. tie materiály, ktoré dokumentujú ich verejný život.
Inštitúcia vyvíja svoju činnosť vo viacerých vrstvách:
Vykonáva klasickú knižničnú funkciu, t.z. zbiera, spracúva a poskytuje dokumenty o Slovákoch žijúcich v Maďarsku, resp. ich krásnu a odbornú literatúru  vo forme písanej, audiovizuálnej a digitálnej. Spracovanie dokumentov sa uskutočňuje pomocou integrovaného knižničného softveru, čo umožňuje výmenu dát s partnerskými inštitúciami.
Organizuje digitalizáciu audiovizuálnych materiálov Slovákov v Maďarsku. Túto úlohu považujeme za závažnú, pretože ide o zachraňovanie archívnych dokumentov, ktorým v súčasnej forme hrozí zánik.
Našou úlohou je nadviazať styky s knižnicami, ktoré majú na starosti zabezpečenie knižničných materiálov pre Slovákov v Maďarsku.
Popri dokumentačnej, ochranárskej a spracovateľskej funkcii našou úlohou je aj poskytovanie dokumentov a informácií pre bádateľov, študentov, ktorí sa zaoberajú verejným, kultúrnym a odborným životom Slovákov v Maďarsku. 
 
Kontakty:
Slovenské dokumentačné centrum.
1114 Budapest Fadrusz u. 11/A
Tel: 209-4836; 
Mobil.: 30/526-5523
E-mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Knižnica a dokumentačné centrum | 1114 Budapest, Fadrusz. u. 11/A | Tel: +36 30 526 5523| E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Slovákov v Maďarsku